Parę słów o rozwoju dziecka

Rozwój dziecka jest skomplikowanym procesem, który odbywa się na wielu różnych płaszczyznach. Bardzo częstym błędem współczesnych rodziców jest niedocanianie tego faktu i skupianie się tylko na wybranych sferach rozwoju dziecka. Tymczasem nie możemy zapominać o tym, ze każdy człowiek, nawet bardzo młody, jest niepowtarzalnym, skomplikowanym indywiduum, którego osobowość składa się z wielu różnych elementów przynależnych do różnych sfer.

Sfery rozwoju dziecka

Na główne sfery rozwoju dziecka składają się sfera zachowań i umiejętności społecznych, sfera psychiczna i światopoglądowa, wreszcie sfera umiejętności praktycznych. Oczywiście, z powodzeniem można by dokonać tutaj kolejnych, bardziej szczegółowych rozróżnień. Należy również pamiętać o fakcie, że wszystkie owe sfery są ze sobą nierozłącznie powiązane i raczej niemożliwe jest wyznaczanie dokładnej granicy oddzielającej od siebie poszczególne wymiary. Nasze dziecko rozwija się w sferze umiejętności i kompetencji społecznych, ponieważ już od małego jest częścią społeczności ludzkiej, która, jak wiadomo, rządzi się określonymi prawami, które dziecko musi zrozumieć a następnie przyswoić. Sfera rozwoju psychicznego i światopoglądowego jest ściśle związana ze sferą społeczną a zarazem jest od niej odmienna. Nie możemy uważać naszego dziecka(ani żadnego innego człowieka) wyłącznie za część społeczeństwa, ponieważ byłoby to równoznaczne ze sprowadzeniem go do roli jednego z wielu milionów trybików w ogromnej maszynie. Musimy również pamiętać, że istnieje różnica pomiędzy przystosowaniem społecznym a oportunizmem, który wiąże się z rezygnacją ze swojej niepowtarzalności. Wskazywał na to między innymi Erich Fromm pisząc, że to, co uważamy za zdrowie psychiczne, bardzo często jest po prostu ślepym, bezrefleksyjnym przykrojeniem swojej osobowości do obowiązujących norm, przez co poddaje się badaniu na gruncie tzw. psychopatologii przeciętności.

Gdzie robimy błędy?

Najczęstszym błędem, popełnianym przez dzisiejszych rodziców, jest absolutyzowanie jednej ze sfer rozwoju dziecka. Najczęściej dotyczy to sfery umiejętności praktycznych. Wielu jest rodziców przekonanych o tym, że posyłając swoje dziecko od małego do wielu szkół językowych, opłacając mu liczne zajęcia dodatkowe oraz najlepsze przedszkola i szkoły robią już wystarczająco wiele, aby ich pociecha mogła „poradzić sobie w życie“. Takie myślenie byłoby słuszne, gdyby „radzenie sobie w życiu“ ograniczało się wyłącznie do efektywnego działania w sferze ekonomiczno-finansowej, tymczasem wiadomo, że istnieją ludzie, który świetnie „radzą sobie w życiu“, tj. robią kariery i zarabiają pieniądze, ale jednocześnie są wyraźnie upośledzeni w innych sferach ludzkiej osobowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *